Ajaleht Virumaa Teataja alustas ilmumist 1925. aastal. Ajaleht kajastab põhiliselt Lääne-Virumaa uudiseid ja sündmuseid, samuti toob lugejateni Ida-Virumaal ja mujal Eestis toimuvad olulisemad sündmused. 

Virumaa Teataja ilmub viis korda nädalas, teisipäevast laupäevani. 

www.virumaateataja.postimees.ee