Pärnu Postimees on Pärnu maakonna suurima lugejate arvuga ajaleht, mille esiknumber ilmus 5. juunil 1857. aastal. Sellest ajast on Pärnu Postimees lugejateni toonud olulisemaid kodukandi uudiseid ja hoidnud neid kursis ka laias maailmas toimuvaga.

Pärnu Postimees ilmub viis korda nädalas, teisipäevast laupäevani. 

Alates 1999. aastast hakkas Pärnu Postimees välja andma tasuta nädalalehte Pärnu Börs, mis aastast 2009 ilmub kuulutustelehena kolmapäevase Pärnu Postimehe vahel. 
www.parnu.postimees.ee