Valmisreklaamid

• EPS Fail peab olema üheleheküljeline komposiit ning sisaldama kõiki kasutatud kirjatüüpe (fonte) ja pilte.

• PDF Fail peab olema komposiit (mitte värvilahutus) ning saadud PostScript faili tegemisel Adobe Acrobat Distilleriga. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) ja pildid peavad sisalduma reklaamiosakonda või toimetusele saadetud failides. Juhendi ja soovitusi trükikõlblike PDF-failide tegemiseks leiate internetileheküljelt www.kroonpress.eu/pdf

Reklaammaterjal

Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas):

 • CorelDraw 9-13 (*.cdr)
 • Adobe Illustrator CS kuni CS5 (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 • Tekstmaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina.
 • Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK või RGB värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Nõudmised valmisreklaami failidele

 • Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 • Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
 • PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 • Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 • Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 • Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või ICC). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 • Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240%, parendatud ajalehepaberil 275% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 • Vältima peaks 8 punkti või väiksemate (st < 3 mm) valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.

Värviprofiilid

 • Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 • Kriitpaberile – ISO coated v2 300

Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuete osas.

Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt www.kroonpress.eu/ajaleht