Reklaam meedias

AS Postimees Grupp pakub võimalust avaldada trükirekkaami Postimehes ja kuues Eesti piirkondlikus päevalehes. Ajaleht Postimees on Eesti suurim kvaliteetpäevaleht, mis ilmub kuuel päeval nädalas, esmaspäevast laupäevani. Meie maakonnalehed on loetavaimad ja parima katvusega Tartus ja Tartumaal (Tartu Postimees) Pärnus ja Pärnumaal (Pärnu Postimees), Viljandis ja Viljandimaal (Sakala), Rakveres ja Lääne-Virumaal (Virumaa Teataja), Paides ja Järvamaal (Järva Teataja), Valgas ja Valgamaal (Valgamaalane). Samuti pakume võimalust avaldada veebireklaami meie veebiportaalides. Postimees Grupi veebiväljaannete reklaamipinnad võimaldavad reklaamida mistahes toodet, mistahes firmat, mistahes tegevusala.

Valides reklaamikanaliks kohaliku päevalehe võib meie klient olla kindel, et tema reklaami märgatavus on keskmisest (30%) kõrgem - seda loeb 47% auditooriumist (uuring Print Pildile: Der Tank, EALL, TNS Emor 2010).

Kohaliku lehe üks tugevustest, mis tagab reklaamile suurema tähelepanu on asjaolu, et ligemale 90% Postimees Grupi kohalike väljaannete lugejatest on püsilugejad, kes loevad kohalikku lehte regulaarselt. Kohaliku meedia arvestatavaks tugevuseks saab  lugeda ka seda, et reklaame kohalikus lehes välditakse kõige vähem, sest reklaam on väikeses piirkonnas oluline äriinfo. Kui keskmine vältimise näitaja on 25% auditooriumist, siis kohalike lehtede puhul on see 17%.

Küsitlused näitavad, et märgatavalt suur hulk inimesi ehk 37% soovib reklaamide vähendamist erinevates kanalites. Ka siin on kõige eelistatumas seisus kohalikud väljaanded, mille puhul reklaami hulga vähendamist soovib vaid 14%. Reklaami kohalikus meedias usutakse 49% rohkem kui reklaami muus meedias (andmed: INMA 2010).

Postimees Grupi kohalike lehtede reklaamiosakonnast (senine Ühinenud Ajalehtede reklaamiosakond) tasub küsida:

• erinevaid võimalusi reklaami paigutamisel – esikaas, tagakaas, lisaks erinevad teemaküljed;

• võimalust vältida reklaamimüra ja konkurentide reklaame – tekstikülgedel on reklaamimahu piirang;

• võimalust valida reklaamimiseks kõige sobivam päev – näiteks nädalalõpp, palgapäev jne;

• erilahendusi – memoflag, kiletamine, kleepimine jne;

• professionaalset kujundusteenust;

• meediaplaneerimist erinevate kohalike päevalehtede, ajakirjade (60+, Osuti) ja teiste väikekirjastusprojektide (Pärnu This Week, Koolilõpp, Kaardid) raames;

• kiiret ja asjatundlikku nõustamisteenust, kuidas saavutada oma reklaamiga parim tulemus toetudes meie pikaajalisele kogemusele meediavaldkonnas.